Gift Fair 29th : งานหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก ครั้งที่ 29
29 พ.ย. 2562
ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 8 ธ.ค. 2562