อุตสาหกรรมแฟร์ 2020 ครั้งที่ 21 (FACTORY OUTLET 2020)
31 ม.ค. 2563
ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. - 9 ก.พ. 2563
ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่