งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 26
3 ก.พ. 2563
ระหว่างวันที่ 3 - 12 ก.พ. 2563
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่