Thailand ดอยอินทนนท์ by UTMB
31 ต.ค. 2563
ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563
ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่