ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 32: Lampang Ceramic Fair 32nd
29 พ.ย. 2562
ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 10 ธ.ค. 2562
ณ ลานหน้าไทวัสดุสาขาลำปาง