งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9
7 พ.ย. 2562
ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่